ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

Tec 40 – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Tec 40 είναι εισαγωγή στην τεχνική κατάδυση, με περιορισμούς, που γεφυρώνει το κενό μεταξύ των καταδύσεων αναψυχής και των βαθιών τεχνικών καταδύσεων αποσυμπίεσης. Ο πιστοποιημένος δύτης Tec 40 μπορεί να κάνει καταδύσεις με περιορισμένη αποσυμπίεση και εξοπλισμό που πλησιάζει τα πρότυπα των τεχνικών καταδύσεων.
Ορια.
Μέγιστο βάθος 40 μέτρα.
Αποσυμπίεση μέχρι 10 λεπτά
Μια φιάλη αποσυμπίεσης
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεωρητικές συνεδρίες, 3 πρακτικές εφαρμογές και 4 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 ημέρες ελάχιστο, και μπορεί να εκταθεί και στις 7 ημέρες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00) ή 7 ημέρες με 3 απογεύματα (17:00 – 22:00) για την θεωρία και 4 πρωινά (09:00 – 17:00) για τις καταδύσεις.
Εξοπλισμός
– Διπλές Φιάλες 2×12 λίτρα με διπλό κλείστρο και βαλβίδα απομόνωσης (isolation) ή μονή φιάλη μεγάλου όγκου με διπλό κλείστρο.
– Δύο πλήρης ρυθμιστές αναπνοής, βασικό και δευτερεύων (πρώτο και δεύτερο στάδιο), ο ένας με σωλήνα μήκους δύο μέτρων και ο άλλος με ένα μανόμετρο.
– Φιάλη αποσυμπίεσης με ρυθμιστή αναπνοής και μανόμετρο. (5,7 με 11 λίτρα)
– Ρυθμιστή πλευστότητας τύπου wing. (Μονός σάκος αν χρησιμοποιείται στεγανή στολή ή διπλού σάκου αν χρησιμοποιείται υγρού τύπου στολή).
– Δύο όργανα μέτρησης βάθους και χρόνου. (Dive Computer, bottom timers)
– Πίνακας γραφής (χειρός ή βιβλιαράκι)
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– SMB Λουκάνικο σήμανσης ή Σάκος ανέλκυσης (2)
– Μίτος (1)
– Κοπτικό. (μαχαίρι – ψαλίδι – σουγιάς κτλ)
– Δεύτερη μάσκα
– Πυξίδα