ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

REBREATHER DIVER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Rebreather Diver είναι εισαγωγικό πρόγραμμα για καταδύσεις κλειστών κυκλωμάτων αναψυχής. Στην διάρκεια του προγράμματος ο δύτη μαθαίνει να χρησιμοποιεί μια συσκευή κλειστού κυκλώματος μέχρι το βάθος των 18 μέτρων παραμένοντας μέσα στα όρια των καταδύσεων αναψυχής και των χρόνων μη αποσυμπίεσης. Είναι η πιο απλή και ασφαλής προσέγγιση για τις καταδύσεις κλειστών κυκλωμάτων. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο για συγκεκριμένη συσκευή και η τελική πιστοποίηση αφορά την χρήση της συσκευής αυτής και μόνο.
Συσκευές.
Poseidon MK6/Seven, Inspiration EXP/EVO+/EVO, Hollis Explorer
Όρια.
Μέγιστο βάθος 18 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεση.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεωρητικές συνεδρίες, 4 πρακτικές εφαρμογές και 6 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 ημέρες συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Ελάχιστος Χρόνος Βυθού 200’
Εξοπλισμός.
– Συσκευή Rebreather Type R.
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– DSMB Λουκάνικο σήμανσης
– Μίτος


ADVANCED REBTREATHER DIVER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Advanced Rebreather Diver συνεχίζει και επεκτείνει την εκπαίδευση στην χρήση κλειστών κυκλωμάτων για καταδύσεις αναψυχής. Στην διάρκεια του προγράμματος ο δύτης μαθαίνει να χρησιμοποιεί την συσκευή του βαθύτερα, μέχρι τα 30μ.
Μαθαίνει επίσης για χρησιμοποιεί φιάλη διαφυγής (bailout cylinder). Είναι η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για των δύτη κλειστού κυκλώματος για όλο το πεδίο καταδύσεων αναψυχής.
Συσκευές
Poseidon MK6/Seven, Inspiration EXP/EVO+/EVO, Hollis Explorer
Όρια.
Μέγιστο βάθος 30 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεση.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 1 πρακτική εφαρμογή και 5 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Ελάχιστος Χρόνος Βυθού 240’
Εξοπλισμός
– Συσκευή Rebreather Type R.
– Φιάλη Bailout
– Ρυθμιστής Αναπνοής (Α+Β Στάδιο), SPG, Σωλήνας Πλήρωσης LP
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– DSMB Λουκάνικο σήμανσης
– Μίτος


REBREATHER & ADVANCED REABREATHER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Rebreather & Advanced Rebreather Diver περιλαμβάνει και τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης και απευθύνεται σε εμπειρότερους δύτες. Στην διάρκεια του προγράμματος ο δύτης μαθαίνει να χρησιμοποιεί την συσκευή του μέχρι τα 30μ.έχοντας
φιάλη διαφυγής (bailout cylinder) καθ’ όλη την διάρκεια των καταδύσεων.
Συσκευές
Poseidon MK6/Seven, Inspiration EXP/EVO+/EVO, Hollis Explorer
Όρια.
Μέγιστο βάθος 30 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεση.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 θεωρητικές συνεδρίες, 5 πρακτικές εφαρμογές και 5 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Ελάχιστος Χρόνος Βυθού 240’
Εξοπλισμός
– Συσκευή Rebreather Type R.
– Φιάλη Bailout
– Ρυθμιστής Αναπνοής (Α+Β Στάδιο), SPG, Σωλήνας Πλήρωσης LP
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– DSMB Λουκάνικο σήμανσης
– Μίτος


CAVERN DIVER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Cavern Diver είναι ειδικότητα καταδύσεων αναψυχής. Είναι εισαγωγή στο κόσμο της σπηλαιοκατάδυσης με περιορισμούς για την ασφάλεια των δυτών. Το μέγιστο μήκος διείσδυσης είναι 40 γραμμικά μέτρα μέσα στα όρια της ζώνης του ηλιακού φωτός. Ο πιστοποιημένος Cavern Diver μπορεί να κάνει καταδύσεις σε σπηλαιόματα σε όλο τον κόσμο με την προσαρμογή σε διαφορετικότητες των τοπικών σπηλαιοδυτικών κοινοτήτων.
Όρια.
Μέγιστο βάθος 30 μέτρα.
Μέγιστη διείσδυση 40 γραμμικά μέτρα.
Καταδύσεις χωρίς αποσυμπίεση.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές και 4 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 συνεχόμενες ημέρες (08:00 – 22:00) και μπορεί να εκταθεί στις 5 ημέρες με 3 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 2 πρωινά (08:00 – 17:00).
Εξοπλισμός
2 Φιάλες 12 λίτρα (single tanks).
Πλήρης ρυθμιστές αναπνοής, πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο βασικό και δεύτερο στάδιο εφεδρικό, σωλήνας πλήρωσης BCD, μανόμετρο.
Ρυθμιστή πλευστότητας.
Dive Computer
Πίνακας γραφής (χειρός ή βιβλιαράκι)
Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
Μίτος 45 – 60 μέτρα
Κοπτικό. (μαχαίρι – ψαλίδι – σουγιάς κτλ)
Δεύτερη μάσκα
Φακός βασικός
Φακός εφεδρικός
Πυξίδα (?)


CAVERN DIVER & TEC BASIC – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση Cavern Diver με την χρήση διπλών φιαλών και βασικού τεχνικού εξοπλισμού.
Ο δύτης πρώτα θα εκπαιδευτεί στην χρήση βασικού εξοπλισμού τεχνική κατάδυσης, διπλές φιάλες και μετά θα εκπαιδευτεί με αυτό τον εξοπλισμό στις καταδύσεις σπηλαιομάτων.
Όρια.
Μέγιστο βάθος 30 μέτρα.
Μέγιστη διείσδυση 40 γραμμικά μέτρα.
Καταδύσεις χωρίς αποσυμπίεση.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεωρητικές συνεδρίες, 3 πρακτικές εφαρμογές και 6 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5 συνεχόμενες ημέρες (08:00 – 22:00) και μπορεί να εκταθεί στις 7 ημέρες με 4 απογεύματα (17:00 – 22:00) και 3 πρωινά (08:00 – 17:00).
Εξοπλισμός
– Διπλές Φιάλες 2×12 λίτρα με διπλό κλείστρο και βαλβίδα απομόνωσης (isolation).
– Δύο πλήρης ρυθμιστές αναπνοής, βασικό και δευτερεύων (πρώτο και δεύτερο στάδιο), ο ένας με σωλήνα μήκους δύο μέτρων και ο άλλος με ένα μανόμετρο.
– Ρυθμιστή πλευστότητας τύπου wing.
– Δύο όργανα μέτρησης βάθους και χρόνου. (Dive Computer, bottom timers)
– Πίνακας γραφής (χειρός ή βιβλιαράκι)
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– Μίτος 45 – 60 μέτρα
– Κοπτικό. (μαχαίρι – ψαλίδι – σουγιάς κτλ)
– Δεύτερη μάσκα
– Φωτιστικό σύστημα
– Εφεδρικός φακός
– Πυξίδα


NITROX/TRIMIX GAS BLENDER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Gas Blender εστιάζει στην εκμάθηση των ασφαλών πρακτικών και διαδικασιών για την παρασκευή μιγμάτων εμπλουτισμένου αέρα Nitrox (EANx) κάθε περιεκτικότητας καθώς την παρασκευή μιγμάτων Ηλίου (Trimix). Δίνεται ιδιαίτερη βάση στις συνθήκες καθαρότητας και συμβατότητας οξυγόνου. Ο υποψήφιος θα διδαχθεί του βασικούς τρόπους παρασκευής μιγμάτων και θα εφαρμόσει τουλάχιστον ένα από αυτούς ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε καταδυτικού κέντρου. Γίνεται εργαστήριο για τον υπολογισμό της παρασκευής των μιγμάτων καθώς και με την χρήση λογισμικού.
Όρια.
Παρασκευή μιγμάτων EANx – Trimix – Heliox
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 5 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Εξοπλισμός
– Εξοπλισμός μίξης και ανάλυσης διατίθεται.


OXYGEN PROVIDER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα Oxygen Provider εστιάζει στις διαδικασίες παροχής ιατρικού οξυγόνου για την αντιμετώπιση καταδυτικών
τραυματισμών. Δίνεται βάση στις διαδικασίες με τους διάφορους τύπους παροχής οξυγόνου και διαχωρίζονται οι περιπτώσεις που το κάθε σύστημα έχει πλεονεκτήματα έναντι κάποιου άλλου. Δίνει επίσης την δυνατότητα σε δύτες και εκπαιδευτές να μπορούν να γεμίζουν τις φιάλες εκτάκτου ανάγκης τους με ιατρικό οξυγόνο χωρίς να δημιουργείτε πρόβλημα πιστοποίησης.
Όρια.
Παροχής Ιατρικού Οξυγόνου στην επιφάνεια
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1/2 ημέρα (09:00 – 15:00).
Εξοπλισμός
– Εξοπλισμός παροχής οξυγόνου διατίθεται.


EANx & TEC BASIC – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκμάθηση χρήση εμπλουτισμένων μιγμάτων Nitrox (40%) και την βασική χρήση τεχνικού εξοπλισμού
και διπλών φιαλών. Στο τέλος της εκπαίδευσης ο δύτης παραλαμβάνει δύο πτυχία, EANx Diver & Tec Basic Diver. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα του αυξημένου αποθέματος αέριου για την πραγματοποίηση EANx καταδύσεων αναψυχής στα όρια των υπαρχόντων πιστοποιήσεων του.
Όρια.
Μέγιστο βάθος 18 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεσης.
Διπλές Φιάλες
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές και 4 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Εξοπλισμός
– Διπλές Φιάλες 2×12 λίτρα με διπλό κλείστρο και βαλβίδα απομόνωσης (isolation).
– Δύο πλήρης ρυθμιστές αναπνοής, βασικό και δευτερεύων (πρώτο και δεύτερο στάδιο), ο ένας με σωλήνα μήκους δύο μέτρων και ο άλλος με ένα μανόμετρο.
– Ρυθμιστή πλευστότητας τύπου wing. (Μονός σάκος αν χρησιμοποιείται στεγανή στολή ή διπλού σάκου αν χρησιμοποιείται υγρού τύπου στολή).
– Δύο όργανα μέτρησης βάθους και χρόνου. (Dive Computer, bottom timers)
– Πίνακας γραφής (χειρός ή βιβλιαράκι)
– Στολή κατάδυσης (υγρού τύπου ή στεγανή)
– Δεύτερη μάσκα


DRY SUIT DIVER – PADI

Στόχος.
Το πρόγραμμα ασχολείται με την χρήση στεγανής στολής καθώς και τις μεθόδους για σωστή πλευστότητα και κίνηση στο νερό. Το θεωρητικό τμήμα δίνει τις πληροφορίες για την σωστή χρήση και την αποφυγή ζημιάς, ενώ το καταδυτικό τμήμα εφαρμόζει τεχνικές για την σωστή θέση στο νερό και την υδροδυναμική κίνηση σε αυτό.
Όρια.
Μέγιστο βάθος 18 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεσης.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 1 πρακτική εφαρμογή και 3 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Εξοπλισμός
– Στολή κατάδυσης στεγανού τύπου


DRY SUIT DIVER EXTENDED – PADI

Στόχος.
Στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζουμε τους στόχους του Dry Suit Diver κάνοντας περισσότερες καταδύσεις με ασκήσεις πλευστότητας στον κάθετο άξονα βάθους ώστε να αυξηθεί ο βαθμός ελέγχου της στεγανής στολής εν όψη στάσεων αποσυμπίεσης και εκπαίδευσης τεχνικών καταδύσεων. Το πρόγραμμα προτείνεται για υποψήφιους τεχνικούς δύτες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στην χρήση στεγανής στολής. Στην διάρκεια του προγράμματος γίνεται εισαγωγή στην χρήση διπλών φιαλών ώστε ο δύτης να έχει καλύτερη εμπειρία μπαίνοντας σε κάποιο πρόγραμμα τεχνικής κατάδυσης .
Όρια.
Μέγιστο βάθος 18 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεσης.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές και 6 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Εξοπλισμός
– Στολή κατάδυσης στεγανού τύπου
– Διπλές Φιάλες 2×12 λίτρα με διπλό κλείστρο και βαλβίδα απομόνωσης (isolation). Δύο πλήρης ρυθμιστές αναπνοής, βασικό και δευτερεύων (πρώτο και δεύτερο στάδιο), ο ένας με σωλήνα μήκους δύο μέτρων και ο άλλος με ένα μανόμετρο.
– Ρυθμιστή πλευστότητας τύπου wing. (Μονός σάκος).


DPV DIVER – PADI

Στόχος.
Στο πρόγραμμα DPV Diver ο δύτης μαθαίνει την σωστή χρήση ενός αυτόνομου οχήματος υποβρύχιας πρόωσης. Διδάσκεται η συναρμολόγηση, φόρτιση μπαταριών, μετακαταδυτική φροντίδα, αποθήκευση. Μέσα στο νερό θα διδαχθεί την σωστή θέση του σε σχέση με την υδροδυναμικότητα του ζευγαριού PDV/Diver και τους τρόπους χειρισμού του σε στροφές, στάση κίνηση.
Όρια.
Μέγιστο βάθος 18 μέτρα.
Χωρίς αποσυμπίεσης.
Χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεωρητικές συνεδρίες, 2 πρακτικές εφαρμογές και 2 καταδύσεις. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 συνεχόμενες ημέρες (09:00 – 21:00).
Εξοπλισμός
– DPV – Diver Propulsion Vehicle.