Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται πάντοτε μέσα από παροχέα καταδυτικών υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά γίνονται είτε στην Αθήνα/Πειραιά, είτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας βρίσκεται παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών.
Για όποια ερώτηση ή επιπλέον πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου...

Επιλέξτε Τεχνική Κατάδυση ή Καταδύσεις Αναψυχης στο menu για να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα σχολεία.
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις